Популярные вакансии: Работа в Израиле без знания языка рабочим
Агентства по трудоустройству компании отзывы

Фізична особа, що натискає кнопку "Добавить", підтверджує, що є володільцем 
 персональних даних, вказаних у зазначеній Заявці, і, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
 даних» від 01.06.2010 року № 2296-VI (далі – Закон), даю згоду на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, 
 зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення щодо інформації, яка стосується моїх: 
 прізвища, ім’я, по-батькові, статі, номера документу, що посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного коду, 
 віку, освіти, місця роботи та загального трудового стажу, розміру прибутків, місця проживання, зацікавленості 
 та/або потреби у продуктах/послугах цього сайту, порталу, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти) 
 з метою забезпечення реалізації відносин по отриманню мною оптимальних фінансових (в т.ч. працевлаштування - трудоустройства - job and work) 
 продуктів/послуг. Погоджуюсь, що обсяг наданих мною персональних даних включає в себе інформацію/відомості, 
 що дозволяють ідентифікувати мене та підтверджую, що вони були надані мною відносно себе та є точними і 
 достовірними. Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних є безумовною, безвідкличною та не 
 обмежена строком дії. Мені відомо про мої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону. 
 Заповнюючи дану Заявку, я даю згоду на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечую про 
 передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: колекторські 
 компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, інші фізичні та/або юридичні особи. Не заперечую щодо 
 перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються 
 виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим 
 самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується 
 банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого 
 соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у 
 випадку її необхідності.